Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG

NỒI TIỆT TRÙNG NƯỚC NÓNG KIỂU QUAY DẠNG THÍ NGHIỆM EHW-600-EX

MODEL :EHW-600-EX
QUY CÁCH : Ø600*600L mm
ÁP LỰC : 4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của VN
MÔ TƠ : 7 Hp

NỒI TIỆT TRÙNG NƯỚC NÓNG KIỂU QUAY HWR-1500-4

MODEL: HWR-1500-4
QUY CÁCH: Ø1500*4350L mm (4 xe)
ÁP LỰC: 4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của VN
MÔ TƠ: 47.5 Hp

NỒI TIỆT TRÙNG HƠI S-1300-4

MODEL : S-1300-4
QUY CÁCH : Ø1300*4250L mm (4 xe)
ÁP LỰC : 4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của Việt Nam
MÔ TƠ : 15 Hp

NỒI TIỆT TRÙNG HƠI LOẠI NHỎ SS-960-1

MODEL: SS-960-1
QUY CÁCH: Ø960 (1 xe)
ÁP LỰC: 4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của Việt Nam
MÔ TƠ: 1 Hp

NỒI TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC KIỂU QUAY 4 XE SR-1300-4

MODEL: SR-1300-4
QUY CÁCH: Ø1300*4350L mm (4 xe)
ÁP LỰC: 4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của Việt Nam
MÔ TƠ: 20 Hp

Thiết kế bởi eKip